woensdag 28 september 2011

Disaster Recovery en Business Continuity

Een tijdje geleden woonde ik het seminarie Business Meets IT bij georganiseerd door Minoc Business Press, uitgever van heel wat bekende IT-gerelateerde magazines.
Disaster Recovery en Business Continuity worden nog te vaak gezien als een dure verzekeringspolis tegen een crisis die er misschien nooit zal komen. Toch beginnen meer en meer bedrijven in te zien dat Disaster Recovery echt wel een prioriteit wordt.
In de huidige 24-uurseconomie kunnen bedrijven het zich niet meer permitteren om ook maar een minuut niet bereikbaar te zijn. Consumenten tolereren geen digitaal falen meer. Steeds vaker wordt Disaster Recovery als eis ingeschreven om samen te mogen werken met sommige bedrijven.
Bedrijven die wel al aan de slag zijn met Disaster Recovery en Business Continuity merken dat de problematiek de laatste jaren alleen maar complexer geworden is door de opkomst van virtualisatie en cloud computing. Deze nieuwe technologieën brengen nieuwe tools met zich mee die het totaalbeheer er niet makkelijker op maken.

Ik wil het hier vooral hebben over deze basisbegrippen waar Vlaamse kmo´s nog te weinig aandacht voor hebben. Elke kmo zou minstens de reflex moeten hebben om eens na te denken over wat de gevolgen zijn voor hun onderneming wanneer deze digitaal niet meer bereikbaar is (e-mail, website of webshop) of als hun server platligt (geen toegang meer tot informatie en documenten) of wanneer een clouddienst buiten dienst is.

Het kan soms snel gaan. En het hoeft niet altijd een 9/11 of een lavaspuwende vulkaan te zijn die je ICT kan platleggen. Een lekkende kraan, een oververhitte server, een gecrashte harde schijf of de internetkabel die voor de deur wordt doorgesneden. Dit zijn allemaal redenen waarom u plots niet meer kan beschikken over de ICT infrastructuur die u gewoon bent en nog erger dat u niet aan uw gegevens kan en dat men u als bedrijf niet meer kan bereiken om bvb. bestellingen te plaatsen. Het is dus kwestie om zich hiertegen zo goed mogelijk te wapenen. ´t Is te zeggen enerzijds zoveel mogelijk voorkomen dat het voorkomt en ten tweede een oplossing achter de hand hebben zodat je tijdelijk via een alternatieve kan werken en nadien op een vlotte manier terug naar de ideale situatie kan terugkeren.

Het begint uiteraard bij een basis infrastructuur waar zoveel mogelijk hardware redundant voorzien is. Dit kan bvb. door een dubbele voeding in je servers te voorzien, een alternatieve internetverbinding te voorzien bij een andere leverancier, software op je harde schijven te voorzien die aangeeft dat een hardware falen niet meer veraf is enz... Uiteraard zorg je voor de nodige beveiliging van servers en PC´s via firewall en antivirus en maak je van alle bedrijfsbelangrijke gegevens dagelijks of zelfs meer een backup, die je regelmatig test zodat je zeker weet dat je gegevens veilig zijn. Deze backup kan je op eigen toestellen maken of via een online dienst laten uitvoeren. Cloud computing kan een mogelijkheid zijn om je afhankelijkheid van eigen hardware te verminderen. Hou er wel terdege rekening mee dat dit niet betekent dat je dan geen Disaster Recovery en Business Continuity Plan meer hoeft te maken want Cloud Computing brengt andere risico´s en gevaren met zich mee.

Bedoeling is dan ook te komen tot een Disaster Recovery en Business Continuity Plan of Policy (BCP) waarin je al de hardware en software beschrijft die je gebruikt (inventaris), samen met versienummers, logins en paswoorden en wat en hoe deze beveiligd zijn in het geval van een aantal mogelijke doemscenario´s. Tevens beschrijf je de normale bedrijfsprocessen en hoe deze in geval van een calamiteit worden aangetast. Dit plan dien je regelmatig te herevalueren en aan te passen aan de huidige situatie. Vergeet dan ook niet bij nieuwe aankopen van hardware of software te checken of deze aankoop complimentair is met je huidige BCP, bepaal wat de invloed op je BCP  is en pas je BCP aan met de nieuwe gegevens. Zorg in alle gevallen dat dit plan ook in een papieren versie bestaat (als je server plat ligt ga je aan dat document dat er opstaat niet veel hebben), zorg voor een verdeelplan en zorg dat bij een update iedereen een nieuwe versie krijgt. Laat ook een lijst met te contacteren personen deel uitmaken van dit BCP.
Over het onderwerp BCP heeft KMO-IT een dossier samengesteld dat u verder inzicht in deze materie kan geven. U kan het downloaden na registratie op de website http://www.kmo-it.be/download.jsp?article=298&resname=res298_0.pdf&filename=Minidossier_beschikbaarheid.pdf.
Bespreek dit met uw ICT-leverancier, hij kan u helpen bij het opstellen van een Business Continuity Plan en u helpen bij het uitbouwen van het uitkiezen van oplossingen waarbij de kans op onbeschikbaarheid serieus verkleind wordt. Uiteraard is dit nog maar het eerste deel. Bedoeling is om de onderbreking zo kort mogelijk te houden en zo goed mogelijk door te komen om nadien op een gecontroleerde manier terug naar de normale situatie te kunnen terugkeren.

Omdat KMO-IT Disaster Recovery en Business Continuity zeer belangrijk vinden organiseren zij in het najaar op 2 locaties (1/12 te Antwerpen en 6/12 te Leuven) een seminarie over dit onderwerp. Ook Cloud Computing is een hot topic, vandaar dat we hierrond ook op 2 locaties (17/11 te Gent en 24/11 te Brugge) een seminarie inrichten. De inhoud van de sessies en de inschrijvingsformulieren zijn terug te vinden op www.kmo-it.be. Telkens zijn er enkele adviseurs aanwezig waarmee u na de presentatie uw eigen situatie kan doornemen en advies kan inwinnen.

Zowel de presentaties van de inleidende keynote met de uitleg van wat de 2 termen Disaster Recovery en Business Continuity juist betekenen, welke soorten van problemen men kan tegenkomen, hoe men zich best organiseert als de verschillende praktische cases gebracht door de verantwoordelijken bij bedrijven die een Business Continuityplan hebben opgesteld zijn terug te vinden op de website van Business Meets IT. Eerder presentaties gegeven in kader van vorige seminaries zijn hier trouwens ook terug te vinden.

Je kan ook het artikel dat naar aanleiding van het seminarie werd geschreven door Smart Business "Wat doe ik na een IT-crash?" erop nalezen.

maandag 22 augustus 2011

Google Apps versus Microsoft Office 365


Met de introductie van Office 365 heeft nu ook Microsoft in navolging van Google met zijn Apps een “Cloud” oplossing die interessant kan zijn voor zelfstandigen en KMO’s. Voor een vaste prijs per gebruiker per maand krijgt de gebruiker toegang tot vertrouwde software zoals outlook via exchange, word, excel, …maar ook tot nieuwe software (bv: Lync om meetings en communicatie via het internet te kunnen doen via Voice over IP), en tot zijn documenten (via sharepoint) en dit vanaf eender welk toestel (PC, tablet, smartphone, …) dat met het internet verbonden is. Meer info over Office 356 vind je op www.office365.be, info over Google Apps vind je op http://www.google.com/apps/intl/nl/business/index.html. Een bezoekje aan laatstegenoemde website is zeker interessante om te zien wat de verschillen zijn tussen de betalende versie van Google en het gratis Google docs.

Mensen vragen me dikwijls voor welke van deze 2 oplossingen ze moeten kiezen. Als je hier wat artikels rond leest dan merk je dat je niet zomaar kan zeggen welke de "beste" oplossing is. Uiteraard verdedigen Google en Microsoft hun eigen producten maar ook de artikels waarin een "objectieve" vergelijking wordt gemaakt geven geen uitsluitsel welke van de 2 oplossingen te kiezen is boven de andere. Zoals bij alle keuzes zijn de criteria en het belang dat je er zelf aan geeft de doorslaggevende factor. Is de prijs doorslaggevend, moet het gratis te gebruiken zijn, verwacht je 100% complimentariteit met officedocumenten een vereiste, is de mogelijkheid om offline te werken nodig enz... Beide oplossingen zullen in de nabije toekomst nog verbeterd worden. Beiden zijn alleszins een mogelijkheid die zeker naast de traditionele manier van software aanschaffen dienen geplaatst te worden wanneer je voor de keuze staat. Door het feit dat meer en meer software via de Cloud toegankelijk worden zullen beide oplossingen nog aan aantrekkelijkheid winnen.

Een lijstje van artikels waar je hierover meer kan lezen:

Google van zoekmachine tot alomvattend netwerk

Op de website van het Nieuwe Werken in België kwam ik een kort YouTube filmpje tegen dat mooi illustreert op welke diensten van Google we al allemaal beroep doen, hoeveel informatie Google reeds over je weet en wat de verdere plannen zijn. Toch goed om er even bij stil te staan of om er je bewust van te worden.

De Belgium Cloud Scene

Cloud Computing wordt alsmaar populairder en interessanter voor de Vlaamse onderneming. Toch is Cloud Computing een term die veel verschillende ladingen dekt. Vandaar dat het goed is dat je bij Belgium Cloud, een onafhankelijk en neutraal platform omtrent Cloud, met al je vragen terecht kan en beroep kan doen op een trusted advisor zodat je door de bomen het bos nog kan zien. Ook als je nood hebt aan een overzicht van welke aanbieders zich allemaal op de Vlaamse markt bewegen kan je er terecht Belgische Hosting providers in de spotlight. Wens je op de hoogte te blijven dan kan je ook op het LinkedIn forum terecht.

Sociale Media voor Bedrijven

In het artikel "Bedrijven poreuzer dankzij sociale media" wordt dieper ingegaan op het feit dat de mogelijkheden voor bedrijven op sociale media zoals Facebook, LinkedIn of het recent geïntroduceerde Google+ ondanks de waanzinnige beursnoteringen nog lang niet het niveau benaderen van de mogelijkheden die gewone gebruikers al wel hebben.
Toch geeft de auteur aan dat bedrijven niet langer mogen twijfelen om op de kar van de sociale media te springen daar ze anders deze snelrijdende trein gaan missen. Sociale media kunnen bedrijven immers helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken, om nieuwe producten en diensten aan een groot publiek kenbaar te maken en te zorgen voor een snelle afhandeling van vragen of problemen. Belangrijk is vooral dat de conversatie aangegaan wordt zoals ook in het boek "De conversation manager" van Steven van Belleghem uitgebreid aan bod komt.
Slotboodschap blijft dat bedrijven geen keuze hebben en er veel bij te winnen hebben om een sociale mediastrategie uit te tekenen.
Ook in de bachelorproef "Social Media Marketing - Een praktische handleiding voor bedrijven" komt deze problematiek aan bod zowel door verschillende praktische cases als door een voorstelling van de belangrijkste platformen en tools. "Om mee deze gesprekken op te volgen, te faciliteren en waar nodig bij te sturen, kiezen steeds meer bedrijven om actief sociale media te gebruiken. Geïnspireerd door talrijke succesvolle cases en campagnes wagen ze zelf de stap in dit voor hen nieuwe landschap.
Om als bedrijf succesvol sociale media te gebruiken, is een goed uitgewerkt plan noodzakelijk. In dit proefschrift wordt een concreet en praktisch overzicht gegeven van hoe je een dergelijk social mediaplan kan opstellen." 

Logistiek is nog steeds een struikelblok bij E-commerce

Vlaanderen heeft nog altijd een achterstand wat betreft het aantal webshops. Zo trachten Nederlandse e-shops een plaats in te pikken op de Vlaamse markt. In het artikel Logistiek is struikelblok voor veel e-shops gaat het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) dieper in op het feit dat het afleveren van de goederen tot bij de klant nog steeds ervaren wordt als een kostenpost en een struikelblok voor het doen aan e-business. Het is natuurlijk gemakkelijker om een mooie vitrine te bouwen als men zich niet moet bekommeren om het achterliggende gedeelte zoals magazijn, verzending, stock, facturatie, ... kortom hetgeen we kennen als back-office en logistiek. In het artikel wordt opgeroepen om de uitdaging aan te gaan om zich positief te onderscheiden, om waarde toe te voegen en om te innoveren. Dit is weliswaar een niet gemakkelijke opgave maar wel één waarmee men kan scoren als men hierin slaagt.

vrijdag 12 augustus 2011

Serious gaming en gamification blijven in het nieuws

Ik heb het hier in mijn blog reeds over gamification en de betekenis hiervan (Gamification is het integreren van spelmechanismen en methoden in niet-gamegerelateerde omgevingen. Daarmee kun je activiteit, loyaliteit en interactie stimuleren.) gehad o.a. omdat binnen het KMO-IT project we 2 projecten hierover lopen hebben nl. 3D Square en GameHUB maar ook omdat er meer en meer voorbeelden hiervan opduiken. Zo heeft bvb. de Mariott hotelketen een Facebookgame gemaakt waardoor mogelijke werknemers reeds de gewenste gedragcodes kunnen aanleren alvorens ze gaan solliciteren. Bekijk het inspirerende YouTube-filmpje.

Anderzijds wordt er in het artikel "Zakelijk 'gamen' zeker niet zonder risico" aangegeven dat gamification veel mogelijkheden biedt maar dat je als bedrijf best wel eerst bezint alvorens je begint. Aan te raden valt om het ofwel goed te doen ofwel niet te doen.

Tenslotte kwam ik ook volgend interessant artikel bij Marketingfacts tegen "Wat gamification NIET is". Het principe van gamification is niet nieuw. De term wel. En met zo’n hippe term ontstaan er misvattingen over wat gamification nou eigenlijk is. Daarom wordt in het artikel de belangrijkste misvattingen op een rij gezet.

PC is 30 jaar oudVandaag wordt de PC 30 jaar oud, vandaar dat er deze weken hier heel wat artikels rond verschenen. Ondergetekende heeft de ganse evolutie van de eerste IBM PC tot de huidige toestellen van nabij meegemaakt. Op die 30 jaar is er zeker veel veranderd en geëvolueerd. De artikels blikken uitvoerig op deze periode terug en vragen zich af of de PC nog een lang leven beschoren is met de opkomst van tablets, netbooks, mobiele smartphones en andere devices. Tegelijkertijd lijkt er ook aan het gebruik van een muis om een computer mee te bedienen stilaan een einde te komen zoals in dit artikel uit De Standaard "De computermuis kan met pensioen" wordt aangetoond.

Lees hierover:
Ook dit jaar verjaart het World Wide Web. Dit is ondertussen 20 jaar oud. De evoluties gaan nog altijd supersnel. Wie kan nog leven zonder het internet ? Zeggen dat ik ooit nog presentaties gegeven heb om uit te leggen waarom je überhaupt een PC in huis zou halen en wat je in godsnaam met het internet zou kunnen aanvangen. ;-)


IT binnen bedrijven gaat een andere weg op

Het is eigenlijk altijd al de bedoeling geweest dat IT-projecten businessondersteunend werken maar in het verleden was de afstand tussen business en IT dikwijls zo groot en het taalverschil tussen beide zo verschillend dat dit alleszins niet zo gepercipieerd werd.
Langzaamaan begint hierin nu toch verandering te komen. In het artikel in Computerworld "Het IT-project bestaat niet meer" wordt dit mooi aangegeven. Er wordt geargumenteerd dat er geen IT-projecten meer mogen bestaan, alleen projecten die gunstig zijn voor de omzet, kostenreductie en verbetering van het risicoprofiel van het bedrijf. Dit in plaats van een "SAP-implementatie" of "invoering van een Warehouse Management Systeem" welke telkens verwijzen naar informatietechnologie. Met deze voorwaarde zijn projecten dan ook alleen maar geslaagd te noemen als ze succesvol geïmplementeerd en gebruikt worden, niet als ze alleen maar opgeleverd zijn.
Een tweede verandering binnen IT is de opkomst van de "app"-cultuur ook voor bedrijfstoepassingen. De generatie Y begrijpt niet waarom bedrijfssoftware moeilijker moet zijn in gebruik (goed is namelijk goed genoeg) of zo lang moet duren om te ontwikkelen als de toepassingen die ze dagelijks gebruikten op iPhone, iPad of Facebook. Lees hierover het artikel "ERP-apps kopen nu een fluitje van een cent".
Tenslotte krijg je ook het fenomeen waar Peter Hinssen in zijn boek "Digitaal is het nieuwe normaal" naar verwijst namelijk dat men binnen de bedrijven meer en meer met het volgende scenario te maken krijgen :  thuis gebruik men een hippe smartphone en tablet-pc waarmee men dagelijks, zowel privé als professioneel, Facebook, Twitter en LinkedIn gebruikt. Kortom: dankzij deze tools blijft men, waar en op welk moment dan ook, in contact met vrienden, collega’s, klanten of partners. Komt men vervolgens aan op het werk, dan neemt men plaats achter een oubollige pc en wordt deze informatielijn ineens een dode lijn. E-mailen dan maar? Of een achterpoortje zoeken om je favoriete tools en applicaties alsnog professioneel te gebruiken ? Hoog tijd dus om nieuwe applicaties en tools ingang te laten vinden binnen de ondernemingen zoals in het artikel "De CIO moet dringend ja zeggen" wordt aangegeven.
Vandaag nog een ander artikel gelezen waar in de trend van "consumerisatie", (= het managen en beveiligen van gepersonaliseerde bedrijfs-IT. Het gebeurt immers steeds meer en meer dat werknemers hun werkgerelateerde IT apparaten ook persoonlijk gebruiken en vice versa. Bedrijven en ondernemingen krijgen maar moeilijk controle over de beveiliging van de apparaten van hun werknemers.) BYO "bring your own" en "het nieuwe werken" met zijn implicaties op het bedrijfsleven verder besproken wordt. Verzilver de kansen van consumerisatie. Vooral de laatste paragraaf bevat zinvolle aanbevelingen: "De grootste uitdaging voor IT en applicatie-eigenaren bevindt zich niet op gebied van technologie en standaarden - waarmee beperkingen gesteld worden en keuzes verkleind worden - maar op gebied van beheer van de nieuwe hybride infrastructuur en over het bieden van een helpende hand aan de business op het vlak van optimale deployment-modellen voor applicatieproductiviteit. De rol van IT is niet langer uitvoerend op gebied van standaarden en beperkingen, maar veel strategischer. IT speelt een volwaardige adviserende rol op het gebied van allesbepalende technologie, policies en businessbeslissingen."


woensdag 29 juni 2011

KMO´s hebben drempelvrees om hun IT te veranderen

Ervaring leert ons dat KMO´s in Vlaanderen dikwijls geen strategie of toekomstvisie hebben op hun ICT. Daarom hebben veel KMO´s ook angst om mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen wanneer het gaat over nieuwe manieren van werken (bvb. cloud computing) of nieuwe toepassingen (bvb. social media). Gevolg is tevens dat men ICT als kost blijft zien en niet als een investering.

In dit artikel "Durven veranderen is het begin van alle wijsheid" gaat Sage, leverancier van boekhoudsoftware, in op deze problematiek van change management.

Bij verandering onderscheidt vier sleutelmomenten bij ieder veranderingsproces:
1. Omkadering – schetst de globale context en de doelstellingen voor het project
2. Opstart – omvat een gedetailleerd projectplan en het opstellen van KPI’s
3. Realisatie – uitvoering van het veranderingsproject met kwaliteitscontroles
4. Afsluiting – evaluatie en ingebruikname van de nieuwe processen en structuren

Besloten wordt dat er nog heel wat werk aan de winkel is om te informeren en te sensibiliseren. Een taak voor KMO-IT !

Wat is Gamification ?

2 van de KMO-initiatieven nl. 3D Square en GameHub hebben het gebruik van gaming om te leren en het inzetten van gaming in business omgevingen als onderwerp. In het artikel "Hoe gaming uw onderneming succesvoller maakt" in de nieuwsbrief van juni van KMO-IT wordt reeds uitvoerig ingegaan op een aantal basisvaardigheden zoals afspraken, beloningen, samenwerken, uitwisselen van kennis, opbouwen van status en opklimmen binnen een hiërarchie, beloning voor het volbrengen van taken die men met gaming kan inoefenen.

In volgend artikel "Wat is gamification ?" wordt door middel van een filmpje van TED (momenteel kan je op Canvas elke maandagavond 2 TED-speeches bekijken) hier verder op ingegaan en het wordt het begrip als volgt beschreven: "Gamification is een uit Amerika afkomstig filosofie waarbij de motiverende principes van gaming naar de werkvloer gebracht worden. Het idee is dat wanneer je de incentives en psychologische verlokkingen uit games vertaalt naar een beleid binnen je bedrijf, je de productiviteit van personeel bevordert. Daarbij moet je denken aan puntensystemen en daaraan vast gekoppelde beloningen, zodat je dagelijkse werkzaamheden niet langer draaien om bijvoorbeeld acht uur aanwezig te zijn, maar om het behalen van achievements, badges en bonuspunten om uiteindelijk door te stromen naar een nieuw level, oftewel promotie te bewerkstelligen."

In het artikel wordt ook verwezen naar een mooie infographic (meer en meer wordt dit middel ingezet om zaken op een aangename manier voor te stellen.) over gamification.

Dat er ook in Vlaanderen hierrond vanalles beweegt blijkt uit het feit dat Geert Mareels, Vlaams e-governmentambtenaar, een nieuwe manier bedacht van e-learning, geïnspireerd door Farmville op Facebook. Iedereen kan iets leren en iedereen kan leraar worden. Samen klimmen de deelnemers naar een almaar hoger niveau. Bekijk het filmpje op datanews over Schoolville, de Farmville voor het onderwijs.

Tenslotte plaatste 3D Square ook een filmpje online van een presentatie van Joost Ingels over het 3D Square project die hij gaf op Multi-Mania in Kortrijk in het voorjaar van 2011.

Op Slideshare kwam ik nog deze mooie presentatie tegen over het begrip Gamification en hoe effectief dit kan zijn.

Nieuwe domeinextensies komen eraan

Sinds 23 juni bestaat de mogelijkheid om nieuwe domeinextensies aan te vragen. Men ziet hiervoor vooral toepassingen voor bepaalde sectoren bvb. .bank of voor grote bedrijven die dan hun filialen bvb. antwerpen.hilton kunnen noemen. Weet echter wel dat dit niet voor iedereen weggelegd is want de kost van aankoop voor een dergelijk domein is 130.000 euro en je moet zelf instaan voor het beheer van het top level domein. Daarom ook dat een aantal mensen zich afvragen of hier wel voldoende interesse zal voor bestaan.

Mogelijk komt er een dergelijk domein voor Vlaanderen (.vla), zeker is het echter nog niet. Wat wel vaststaat is dat Gent (.gent) met de hulp van Combell voor een dergelijk domein zal gaan. Bedoeling is dan uiteraard om dit domein te vermarkten aan bedrijven, organisaties en stadsdiensten in Gent. Meer kan je hierover in het artikel uit Datanews "Wat zijn de gevolgen van de komst van nieuwe internetextensies?" lezen.

woensdag 22 juni 2011

Ieder woord mag internetdomein worden

Er staat ons een grote omwenteling te wachten wat internetdomeinnamen betreft nu ICANN, het overkoepelende beheerorgaan voor het internet, de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers heeft beslist dat domeinnamen op bijna elk woord kunnen eindigen. Daardoor kunnen bedrijven hun merken in een internetextensie veranderen. Lees meer

Een blog volgen via RSSMooi filmpje dat uitlegt wat RSS (RSS: Really Simple Syndication) betekent en hoe je via een Reader van een blog de nieuwe blogposts tot bij jou kan laten komen ipv zelf te moeten checken of er nieuwe zaken aan je favoriete blogs of nieuwssites zijn toegevoegd.

Dus als je deze blog wil volgen dan weet je hoe je dat kan doen !

dinsdag 21 juni 2011

Google doet een boekje open: het web en de browser in gewone mensentaal

Google doet een boekje open: het web en de browser in gewone mensentaal

 
Mogelijk heeft het internet niet veel geheimen meer voor je. Cookies, webapps, JavaScript en ‘the cloud’ zijn voor jou gesneden koek, en bij een verdachte link die naar phishing ruikt slaat je ingebouwde cyberradar meteen alarm. Toch? Voor internauten die niet zo web savvy zijn als jij stelde Google een verdraaid handig digitaal boekje samen. Het heet ‘20 dingen die ik nog niet wist over browsers en internet’ en, ach, wie weet steek je er zelf ook nog wel iets van op :-). 
In 20 hoofdstukken en 64 pagina’s geeft het rijkelijk geïllustreerde boekje de lezer een spoedcursus ‘internet en de browser’. Google stelt het naslagwerk beschikbaar in heel wat talen (waaronder Nederlands) en besteedde ook flink wat aandacht aan de vormgeving. Zo kan je de pagina’s écht omslaan en zijn sommige illustraties leuk geanimeerd.
Lees meer op http://blogs.tijd.be/tzine/2011/06/google-doet-een-boekje-open-het-web-en-de-browser-in-gewone-mensentaal.html.

Cloudforce: The future of Cloud Business Applications

Ik woonde op donderdag 16 juni het Cloudforce event bij in de C-Mine te Genk. Een impressie kan je in dit filmpje bekijken. Keynote sprekers waren Mario Schraepen, CEO van Adapti - de Cloud Computing Company van de Benelux, Jon Pyke, auteur van de bestseller "Enterprise Cloud Computing: A strategy guide for Business and Technology Leaders" en Wim Vanderstraeten, voorvechter van het Nieuwe Werken. Klik hier voor het volledige programma.

Heel wat volk (200-250 aanwezigen) was opgedaagd om de laatste ontwikkelingen rond Cloud Computing te vernemen. Vooral de keynotes in de voormiddag waren zeer interessant en er waren ook enkele eye-openers bij. Mario Schraepen van Adapti schetste de nieuwste Cloud trends. Het begon met bovenstaand verklarend filmpje over Cloud Computing. Als belangrijkste voordelen noteren we : geen installatie, geen onderhoud dus minder stres, geen upgrades, snellere ontwikkeling, minder complex (de eenvoud van Facebook) en altijd en van overal beschikbaar. Tevens toonde hij enkele mooie toepassingen waarbij verschillende applicaties werden geïntegreerd zoals

 • DataTrim waarbij Trendstop CRM gegevens automatisch corrigeert, aanvult of dubbels verwijdert in Salesforce CRM
 • Social Media Monitoring via Radian6 door integratie van Twitter, Facebook in Salesforce zodat je vandaar uit alle interacties met een persoon kan opvolgen, kan reageren, van een lead een contact maken enz...  Men spreekt dan van Social CRM for Enterprises. Tevens kan je door te reageren op negatieve reacties van klanten loyalere klanten maken of er ten minste een betere verhouding mee opbouwen. Je kan je concurrenten volgen. Weet dat als je denkt "Dit is niks voor mij" dat je concurrenten het wellicht wel doen. Tenslotte kan je social media ook intern gebruiken voor het uitwisselen van kennis en informatie te delen bvb. via Salesforce Chatter waarmee je gratis je eigen social network kan hebben (bekijk de Chatter demo).
 • Online volgen wie er op je website surft via www.domodomain.com zelfs met weet van welk bedrijf de surfer is en welke pagina´s hij bezoekt. Immers van zodra iemand op een e-mailmarketingcampagne reageert heb je zijn ip-adres en "is privacy zo goed als onbestaande" (quote Google). Veel interessanter dus dan naar cold suspects te bellen is het contacteren van personen die je website reeds hebben bezocht. Ook deze tool heeft een integratie met Salesforce. Op de site kan je deze slideshow bekijken.
 • Ook toegangscontrole van online toepassingen kan nu via een Saas-applicatie van Vasco. Meer info hierover werd gegeven door Kurt Berghs van Vasco in één van de namiddagsessies "Digipass as a service".
 • Melexis kwam getuigen dat ze Google Apps wereldwijd met liefst 900 personen gebruiken. Zij gebruiken voornamelijk Google Docs, GMail en Google Calendar.
Wist je dat ?
 • van zodra iemand een bedrijf opgeeft als zijn werknemer dat Facebook automatisch een pagina hiervoor zal aanmaken indien er hiervoor nog geen pagina bestaat ?
 • Google een van de grootste serverbouwers is (voor gebruik in hun eigen datacenters) terwijl ze geen servers verkopen.
 • er nu 6 miljard SMS per dag verstuurd worden terwijl technologie pas in 1992 werd gelanceerd?
 • er meer dan 2 miljard opzoekingen per dag op Google gebeuren ?
 • Facebook in aantal gebruikers overeenkomt met het 3e grootste land ter wereld ? Het telt momenteel 400 miljoen gebruikers of 6,5% van de wereldbevolking. Er worden per dag 8 miljard minuten doorgebracht op Facebook.
Daarna kwam John Pyke, ceo Cimtrek aan de beurt. Hij had het over hoe cloud computing kan zorgen voor business innovatie. Hij pakte met een heel pak oneliners die tot nadenken stemmen. "The wow is not about on-demand IT. It´s about on-demand business innovation". IT kwam altijd achterna, was een volger van de business innovatie nu komt de innovatie vanuit de cloud. "Alles dat in de cloud kan zal in de cloud gebeuren." "Cloud is what internet intended to be". "The cloud is the computer. The cloud is the network." "IT will change how people work and companies operate. (The Economist)" "The needed shift from Information Technology (IT) (Transaction and Information Management) to Business Technology (BT) (Collaboration and Interaction Management) will being driven by the ease of use of Consumer IT." "IT was about productivity,now IT is about collaboration, shared informationbase and collective intelligence." "Business will become more adaptable, more interwoven and more specialized. Those developments are not new but Cloud Computing will speed them up." "Internet will be a source of services." "IT doesn´t matter (Nicholas Carr) because business will be in demand. IT will become a commodity." "A service represents a 'unit of business' like billing or CRM, not a 'unit of technology' and can be bundled, unbundled and rebundled at the speed of business."
Verder ging hij ook in op social media maar doordat hij in tijdgebrek kwam diende hij hier (te) snel door te fietsen. Hij refereerde naar "The Tipping Point" van Malcolm Gladwell. Waarom kan enterprise IT niet even simpel zijn als consumer IT ? "Conversation replaces marketing". "Your website is the last place they will visit." This will lead to open innovation from outside in. The customers will be in command. Management will also be innnovated."
Deze standpunten worden verder uitgewerkt in het boek "Enterprise Cloud Computing: A strategy guide for Business and Technology Leaders" dat John Pyke schreef samen metAndy Mulholland en Peter Fingar.

Tenslotte kwam Wim Vanderstraeten van Creando aan het woord die het had over de pijlers van het nieuwe werken nl. technologie, werkplek en mens en organisatie. Er is een shift van controle naar output driven. Voor organisaties betekent dat imago, zelfsturing, juiste wekrplek en duurzaamheid, voor het individu betekent dat resultaatgericht, transparant, flexibel en efficiënt. ALs voorbeeld werd het Nieuw Administratief Centrum in Houthalen-Helchteren belicht dat vanuit een IT-visie rond ide 4I is opgebouwd zijnde informatie, intelligentie, integratie en innovatie.

De voormiddag werd afgesloten met volgend filmpje.
In de namiddag waren er presentaties van de partners met o.a. Salesforce, Vasco, Google, SnapLogic (connectors tussen cloudtoepassingen en legacy toepassingen hetzij in de cloud hetzij on premise) e.a. en was er de gelegenheid tot netwerken.

maandag 20 juni 2011

Hoe zit het met auteursrechten op software en de Europese regelgeving daaromtrent?


Deze vraag werd mij recent gesteld en dus trok ik op onderzoek uit.
Duidelijk is dat men hierover nog lang niet uitgepraat is en dat er regelmatig discussies en rechtszaken over lopen.
De Europese Softwarerichtlijn is namelijk onduidelijk. Het huidige auteursrecht op software schiet op veel aspecten tekort en geeft onvoldoende bescherming.
Ik heb hierover wel een aantal uitgebreide en interessante artikels gevonden:
 1.     Software juridisch bekeken
 2.     Auteursrecht op software
 3.     Softwarelicenties
 4.     Het ontwikkelen van software
 5.     Octrooi op software
 6.     Open source software
 7.     Software as a service


ERP Nodig ?

In de nieuwe ZO-magazine staat een mooi artikel over hoe men best een ERP-traject aanpakt geschreven door Alex Dossche van DBFact met verwijzingen naar KMO-IT, KMO-Portefeuille, Project Scherp, ICT Coach en het eTIC handvest.
Duidelijk werden de verschillende stappen toegelicht.
 1. Bedrijfsprocessen in kaart brengen.
 2. Een lastenboek opstellen.
 3. Ga op zoek naar leveranciers
 4. Bekijk de offertes en maak een shortlist
 5. Neem de leveranciers onder de loep
 6. Vraag een proof of concept van uw favoriete leverancier(s)
 7. Maak goede afspraken vooraf
 8. Communiceer grondig met leveranciers én met medewerkers
Er werd dadelijk al over getwitterd !

vrijdag 17 juni 2011

Seminarie Social Business Alignment

In opvolging van mijn artikel rond het matuurder worden van het hele social media gebeuren zie ik dat IT Works in september een seminarie organiseert over Social Business Alignment of "Hoe implementeert, aligneert en integreert u social media in uw bedrijf ? Een stappenplan en visie op aanpak, interne organisatie en governance." Dit gaat dus een heel eind verder dan het gebruik van Facebook of Twitter en ik denk dat we inderdaad met sprekers als Jo Caudron en Steven Warmoes een onderbouwde visie mogen verwachten.

woensdag 15 juni 2011

Bloggers moeten oppassen

Oei dat begint hier al goed. Lees hier op 6-minutes het volgende "U heeft een blog en schrijft af en toe uw mening neer? Toch maar opletten. Weet dat er steeds meer juridische geschillen met bloggers opduiken. En ook dat bloggers eigenlijk journalisten zijn." Regelmatig worden bloggers aangeklaagd en daar zij eigenlijk journalisten zijn kan dit uiteindelijk tot een assisenzaak leiden. Opletten wat ik schrijf dus.

Social Media worden matuurder

Gelezen in het interview met Marc Benioff, ceo van Salesforce.com dat ze het bedrijf Radian6 hebben overgenomen omdat dit bedrijf social media analytics aanbiedt om zo inzage te krijgen in wat er gebeurt op publieke sociale netwerken. Tot nu toe was er veel te doen rond aanwezig zijn op sociale media, luisteren naar je (mogelijke klanten), de conversatie aangaan met je klanten maar er was nog weinig te doen rond hoe efficiënt dit allemaal was en wat de opbrengsten voor het bedrijf hiervan waren. Dit verandert nu met de komst van analyse tools waarmee de effecten van het inzetten van social media kunnen gemeten worden. Een beetje hetzelfde als het effect dat Google Analytics gehad heeft op het hebben van een website.
Op de website van Radian6 zijn er verschillende interessante e-books rond social media te vinden.


Dat sociale media matuurder worden blijkt ook uit het artikel op Belgian Cowboys waaruit blijkt dat 34% van de Belgische ondernemingen klanten winnen uit sociale media terwijl dat in 2010 nog maar 27% was.