maandag 22 augustus 2011

Sociale Media voor Bedrijven

In het artikel "Bedrijven poreuzer dankzij sociale media" wordt dieper ingegaan op het feit dat de mogelijkheden voor bedrijven op sociale media zoals Facebook, LinkedIn of het recent geïntroduceerde Google+ ondanks de waanzinnige beursnoteringen nog lang niet het niveau benaderen van de mogelijkheden die gewone gebruikers al wel hebben.
Toch geeft de auteur aan dat bedrijven niet langer mogen twijfelen om op de kar van de sociale media te springen daar ze anders deze snelrijdende trein gaan missen. Sociale media kunnen bedrijven immers helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken, om nieuwe producten en diensten aan een groot publiek kenbaar te maken en te zorgen voor een snelle afhandeling van vragen of problemen. Belangrijk is vooral dat de conversatie aangegaan wordt zoals ook in het boek "De conversation manager" van Steven van Belleghem uitgebreid aan bod komt.
Slotboodschap blijft dat bedrijven geen keuze hebben en er veel bij te winnen hebben om een sociale mediastrategie uit te tekenen.
Ook in de bachelorproef "Social Media Marketing - Een praktische handleiding voor bedrijven" komt deze problematiek aan bod zowel door verschillende praktische cases als door een voorstelling van de belangrijkste platformen en tools. "Om mee deze gesprekken op te volgen, te faciliteren en waar nodig bij te sturen, kiezen steeds meer bedrijven om actief sociale media te gebruiken. Geïnspireerd door talrijke succesvolle cases en campagnes wagen ze zelf de stap in dit voor hen nieuwe landschap.
Om als bedrijf succesvol sociale media te gebruiken, is een goed uitgewerkt plan noodzakelijk. In dit proefschrift wordt een concreet en praktisch overzicht gegeven van hoe je een dergelijk social mediaplan kan opstellen." 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten