maandag 22 augustus 2011

Google Apps versus Microsoft Office 365


Met de introductie van Office 365 heeft nu ook Microsoft in navolging van Google met zijn Apps een “Cloud” oplossing die interessant kan zijn voor zelfstandigen en KMO’s. Voor een vaste prijs per gebruiker per maand krijgt de gebruiker toegang tot vertrouwde software zoals outlook via exchange, word, excel, …maar ook tot nieuwe software (bv: Lync om meetings en communicatie via het internet te kunnen doen via Voice over IP), en tot zijn documenten (via sharepoint) en dit vanaf eender welk toestel (PC, tablet, smartphone, …) dat met het internet verbonden is. Meer info over Office 356 vind je op www.office365.be, info over Google Apps vind je op http://www.google.com/apps/intl/nl/business/index.html. Een bezoekje aan laatstegenoemde website is zeker interessante om te zien wat de verschillen zijn tussen de betalende versie van Google en het gratis Google docs.

Mensen vragen me dikwijls voor welke van deze 2 oplossingen ze moeten kiezen. Als je hier wat artikels rond leest dan merk je dat je niet zomaar kan zeggen welke de "beste" oplossing is. Uiteraard verdedigen Google en Microsoft hun eigen producten maar ook de artikels waarin een "objectieve" vergelijking wordt gemaakt geven geen uitsluitsel welke van de 2 oplossingen te kiezen is boven de andere. Zoals bij alle keuzes zijn de criteria en het belang dat je er zelf aan geeft de doorslaggevende factor. Is de prijs doorslaggevend, moet het gratis te gebruiken zijn, verwacht je 100% complimentariteit met officedocumenten een vereiste, is de mogelijkheid om offline te werken nodig enz... Beide oplossingen zullen in de nabije toekomst nog verbeterd worden. Beiden zijn alleszins een mogelijkheid die zeker naast de traditionele manier van software aanschaffen dienen geplaatst te worden wanneer je voor de keuze staat. Door het feit dat meer en meer software via de Cloud toegankelijk worden zullen beide oplossingen nog aan aantrekkelijkheid winnen.

Een lijstje van artikels waar je hierover meer kan lezen:

Google van zoekmachine tot alomvattend netwerk

Op de website van het Nieuwe Werken in België kwam ik een kort YouTube filmpje tegen dat mooi illustreert op welke diensten van Google we al allemaal beroep doen, hoeveel informatie Google reeds over je weet en wat de verdere plannen zijn. Toch goed om er even bij stil te staan of om er je bewust van te worden.

De Belgium Cloud Scene

Cloud Computing wordt alsmaar populairder en interessanter voor de Vlaamse onderneming. Toch is Cloud Computing een term die veel verschillende ladingen dekt. Vandaar dat het goed is dat je bij Belgium Cloud, een onafhankelijk en neutraal platform omtrent Cloud, met al je vragen terecht kan en beroep kan doen op een trusted advisor zodat je door de bomen het bos nog kan zien. Ook als je nood hebt aan een overzicht van welke aanbieders zich allemaal op de Vlaamse markt bewegen kan je er terecht Belgische Hosting providers in de spotlight. Wens je op de hoogte te blijven dan kan je ook op het LinkedIn forum terecht.

Sociale Media voor Bedrijven

In het artikel "Bedrijven poreuzer dankzij sociale media" wordt dieper ingegaan op het feit dat de mogelijkheden voor bedrijven op sociale media zoals Facebook, LinkedIn of het recent geïntroduceerde Google+ ondanks de waanzinnige beursnoteringen nog lang niet het niveau benaderen van de mogelijkheden die gewone gebruikers al wel hebben.
Toch geeft de auteur aan dat bedrijven niet langer mogen twijfelen om op de kar van de sociale media te springen daar ze anders deze snelrijdende trein gaan missen. Sociale media kunnen bedrijven immers helpen om nieuwe medewerkers aan te trekken, om nieuwe producten en diensten aan een groot publiek kenbaar te maken en te zorgen voor een snelle afhandeling van vragen of problemen. Belangrijk is vooral dat de conversatie aangegaan wordt zoals ook in het boek "De conversation manager" van Steven van Belleghem uitgebreid aan bod komt.
Slotboodschap blijft dat bedrijven geen keuze hebben en er veel bij te winnen hebben om een sociale mediastrategie uit te tekenen.
Ook in de bachelorproef "Social Media Marketing - Een praktische handleiding voor bedrijven" komt deze problematiek aan bod zowel door verschillende praktische cases als door een voorstelling van de belangrijkste platformen en tools. "Om mee deze gesprekken op te volgen, te faciliteren en waar nodig bij te sturen, kiezen steeds meer bedrijven om actief sociale media te gebruiken. Geïnspireerd door talrijke succesvolle cases en campagnes wagen ze zelf de stap in dit voor hen nieuwe landschap.
Om als bedrijf succesvol sociale media te gebruiken, is een goed uitgewerkt plan noodzakelijk. In dit proefschrift wordt een concreet en praktisch overzicht gegeven van hoe je een dergelijk social mediaplan kan opstellen." 

Logistiek is nog steeds een struikelblok bij E-commerce

Vlaanderen heeft nog altijd een achterstand wat betreft het aantal webshops. Zo trachten Nederlandse e-shops een plaats in te pikken op de Vlaamse markt. In het artikel Logistiek is struikelblok voor veel e-shops gaat het VIL (Vlaams Instituut voor de Logistiek) dieper in op het feit dat het afleveren van de goederen tot bij de klant nog steeds ervaren wordt als een kostenpost en een struikelblok voor het doen aan e-business. Het is natuurlijk gemakkelijker om een mooie vitrine te bouwen als men zich niet moet bekommeren om het achterliggende gedeelte zoals magazijn, verzending, stock, facturatie, ... kortom hetgeen we kennen als back-office en logistiek. In het artikel wordt opgeroepen om de uitdaging aan te gaan om zich positief te onderscheiden, om waarde toe te voegen en om te innoveren. Dit is weliswaar een niet gemakkelijke opgave maar wel één waarmee men kan scoren als men hierin slaagt.

vrijdag 12 augustus 2011

Serious gaming en gamification blijven in het nieuws

Ik heb het hier in mijn blog reeds over gamification en de betekenis hiervan (Gamification is het integreren van spelmechanismen en methoden in niet-gamegerelateerde omgevingen. Daarmee kun je activiteit, loyaliteit en interactie stimuleren.) gehad o.a. omdat binnen het KMO-IT project we 2 projecten hierover lopen hebben nl. 3D Square en GameHUB maar ook omdat er meer en meer voorbeelden hiervan opduiken. Zo heeft bvb. de Mariott hotelketen een Facebookgame gemaakt waardoor mogelijke werknemers reeds de gewenste gedragcodes kunnen aanleren alvorens ze gaan solliciteren. Bekijk het inspirerende YouTube-filmpje.

Anderzijds wordt er in het artikel "Zakelijk 'gamen' zeker niet zonder risico" aangegeven dat gamification veel mogelijkheden biedt maar dat je als bedrijf best wel eerst bezint alvorens je begint. Aan te raden valt om het ofwel goed te doen ofwel niet te doen.

Tenslotte kwam ik ook volgend interessant artikel bij Marketingfacts tegen "Wat gamification NIET is". Het principe van gamification is niet nieuw. De term wel. En met zo’n hippe term ontstaan er misvattingen over wat gamification nou eigenlijk is. Daarom wordt in het artikel de belangrijkste misvattingen op een rij gezet.

PC is 30 jaar oudVandaag wordt de PC 30 jaar oud, vandaar dat er deze weken hier heel wat artikels rond verschenen. Ondergetekende heeft de ganse evolutie van de eerste IBM PC tot de huidige toestellen van nabij meegemaakt. Op die 30 jaar is er zeker veel veranderd en geëvolueerd. De artikels blikken uitvoerig op deze periode terug en vragen zich af of de PC nog een lang leven beschoren is met de opkomst van tablets, netbooks, mobiele smartphones en andere devices. Tegelijkertijd lijkt er ook aan het gebruik van een muis om een computer mee te bedienen stilaan een einde te komen zoals in dit artikel uit De Standaard "De computermuis kan met pensioen" wordt aangetoond.

Lees hierover:
Ook dit jaar verjaart het World Wide Web. Dit is ondertussen 20 jaar oud. De evoluties gaan nog altijd supersnel. Wie kan nog leven zonder het internet ? Zeggen dat ik ooit nog presentaties gegeven heb om uit te leggen waarom je überhaupt een PC in huis zou halen en wat je in godsnaam met het internet zou kunnen aanvangen. ;-)


IT binnen bedrijven gaat een andere weg op

Het is eigenlijk altijd al de bedoeling geweest dat IT-projecten businessondersteunend werken maar in het verleden was de afstand tussen business en IT dikwijls zo groot en het taalverschil tussen beide zo verschillend dat dit alleszins niet zo gepercipieerd werd.
Langzaamaan begint hierin nu toch verandering te komen. In het artikel in Computerworld "Het IT-project bestaat niet meer" wordt dit mooi aangegeven. Er wordt geargumenteerd dat er geen IT-projecten meer mogen bestaan, alleen projecten die gunstig zijn voor de omzet, kostenreductie en verbetering van het risicoprofiel van het bedrijf. Dit in plaats van een "SAP-implementatie" of "invoering van een Warehouse Management Systeem" welke telkens verwijzen naar informatietechnologie. Met deze voorwaarde zijn projecten dan ook alleen maar geslaagd te noemen als ze succesvol geïmplementeerd en gebruikt worden, niet als ze alleen maar opgeleverd zijn.
Een tweede verandering binnen IT is de opkomst van de "app"-cultuur ook voor bedrijfstoepassingen. De generatie Y begrijpt niet waarom bedrijfssoftware moeilijker moet zijn in gebruik (goed is namelijk goed genoeg) of zo lang moet duren om te ontwikkelen als de toepassingen die ze dagelijks gebruikten op iPhone, iPad of Facebook. Lees hierover het artikel "ERP-apps kopen nu een fluitje van een cent".
Tenslotte krijg je ook het fenomeen waar Peter Hinssen in zijn boek "Digitaal is het nieuwe normaal" naar verwijst namelijk dat men binnen de bedrijven meer en meer met het volgende scenario te maken krijgen :  thuis gebruik men een hippe smartphone en tablet-pc waarmee men dagelijks, zowel privé als professioneel, Facebook, Twitter en LinkedIn gebruikt. Kortom: dankzij deze tools blijft men, waar en op welk moment dan ook, in contact met vrienden, collega’s, klanten of partners. Komt men vervolgens aan op het werk, dan neemt men plaats achter een oubollige pc en wordt deze informatielijn ineens een dode lijn. E-mailen dan maar? Of een achterpoortje zoeken om je favoriete tools en applicaties alsnog professioneel te gebruiken ? Hoog tijd dus om nieuwe applicaties en tools ingang te laten vinden binnen de ondernemingen zoals in het artikel "De CIO moet dringend ja zeggen" wordt aangegeven.
Vandaag nog een ander artikel gelezen waar in de trend van "consumerisatie", (= het managen en beveiligen van gepersonaliseerde bedrijfs-IT. Het gebeurt immers steeds meer en meer dat werknemers hun werkgerelateerde IT apparaten ook persoonlijk gebruiken en vice versa. Bedrijven en ondernemingen krijgen maar moeilijk controle over de beveiliging van de apparaten van hun werknemers.) BYO "bring your own" en "het nieuwe werken" met zijn implicaties op het bedrijfsleven verder besproken wordt. Verzilver de kansen van consumerisatie. Vooral de laatste paragraaf bevat zinvolle aanbevelingen: "De grootste uitdaging voor IT en applicatie-eigenaren bevindt zich niet op gebied van technologie en standaarden - waarmee beperkingen gesteld worden en keuzes verkleind worden - maar op gebied van beheer van de nieuwe hybride infrastructuur en over het bieden van een helpende hand aan de business op het vlak van optimale deployment-modellen voor applicatieproductiviteit. De rol van IT is niet langer uitvoerend op gebied van standaarden en beperkingen, maar veel strategischer. IT speelt een volwaardige adviserende rol op het gebied van allesbepalende technologie, policies en businessbeslissingen."