woensdag 22 februari 2012

Vertrouwen sleutel tot geslaagde IT projecten!


Bijna een jaar geleden, op het vorige grote KMO-IT event, werd het eTIC label officieel in Vlaanderen gelanceerd. Op dat ogenblik waren al wel een aantal Vlaamse IT-leveranciers eTic geregistreerd omdat ze zaken deden in het Waalse landgedeelte. Want daar vindt het eTIC label zijn oorsprong. In 2004 vonden een aantal IT leveranciers het belangrijk om hun klanten expliciet aan te geven dat ze op een ethische manier zaken doen, iets wat ze al jaren deden maar nooit expliciet neerschreven wanneer ze een contract ondertekenden. Hiermee stonden ze wat sterker tegenover de grotere spelers en daardoor kreeg het vertrouwen dat een klant in zijn IT-leverancier kan hebben een natuurlijke ondersteuning. Dit initiatief werd later opgepikt door AWT (Agence Wallonne des Télécommunications). In 2011 vond Agentschap Ondernemen dat ook in Vlaanderen hier een draagvlak voor diende gecreëerd te worden. Momenteel zijn er al een 700 leveranciers die het eTIC-deontologisch handvest hebben ondertekend.

Door het eTIC handvest te ondertekenen engageert de IT-leverancier zich om de volgende 7 van gezond verstand getuigende regels na te leven.
  1. goederen en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van mijn klant
  2. de omvang van het project duidelijk omschrijven
  3. transparantie bieden over kosten en termijnen
  4. contractuele bepalingen strikt naleven
  5. informeren over hulpmiddelen en competenties
  6. bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien
  7. duidelijk informatie verschaffen over intellectuele eigendomsrechten voor de klant

Meer info hierover vind je op http://www.etic-handvest.be/info-ict-leveranciers/engagement-van-de-ict-leveranciers-7-gedragscodes.html

Mocht blijken dat bepaalde bedrijven zich toch niet aan de ethische gedragscode houden, dan kunnen kmo's bij het Vlaams eTIC deontologisch comité een klacht neerleggen.


Vertrouwen is ook de rode draad in het eindwerk van dr. Jan Devos, professor aan de universiteit Gent departement Howest waarmee hij recent promoveerde met een proefschrift over ICT bestuur in kmo´s. Jan vatte zijn academische carrière aan nadat hij eerst 20 jaar ervaring had opgedaan in de ICT-wereld wat maakt dat hij kan bogen op heel wat kennis uit de praktijk. Dikwijls wordt ook op hem beroep gedaan als gerechtsexpert wanneer IT-projecten verkeerd aflopen. Vandaar zijn interesse in de oorzaken en redenen waarom IT-projecten falen bij kmo´s. Zoals uit zijn proefschrift blijkt liggen de oorzaken zowel aan de kant van de IT-leverancier als aan de kant van de kmo´s. Jan Devos onderzoekt ook hoe vertrouwen in leveranciers soms een grotere rol speelt dan controle over het ICT-gebeuren.


Vertrouwen speelt ook een sleutelrol bij Wim Smets van HP. Zowel in zijn professionele leven als in het hooggebergte wordt Wim Smets geconfronteerd met gigantische uitdagingen die heel wat voorbereiding en doorzettingsvermogen vereisen. Door project management technieken toe te passen, is hij erin geslaagd om al zijn expedities tot een goed einde te brengen. En de lessen die hij leerde wanneer hij zichzelf tot het uiterste dreef, zijn ook van toepassing op het bedrijfsleven. Net zoals in IT-projecten is vertrouwen in bergbeklimmen immers essentieel. De beklimming van 8000 meter pieken is een teamsport waarbij je je leven voor een stuk in de handen legt van je medeklimmers, weersvoorspeller en sherpa’s.

Op donderdag 15 maart kan je deze 2 boeiende verhalen komen beluisteren op het KMO-IT event te Neder-Over-Heembeek. Je krijgt verdere toelichting rond het eTIC handvest en hebt de gelegenheid tot het ontmoeten van zowel Vlaamse als Waalse IT-leveranciers en KMO-IT tijdens de netwerkmomenten. Zorg zeker dat je erbij bent. Meer info en inschrijven kan je op deze pagina.

woensdag 15 februari 2012

Schrijf een whitepaper over informatie & kennis en neem zo gratis deel als standhouder op de Marketplace op 20 maart te Gent

Sirris, organiseert binnen het brede thema "Digitale Fabriek”, één van de KMO-IT projecten op dinsdag 20 maart een studiedag te Gent met als onderwerp "Het omzetten van Informatie naar Intelligentie". Doelgroep van dit event zijn managers en directieleden op het gebied van productie, onderzoek en ontwikkeling, supply chain en algemeen management.

Vormt dit ook de doelgroep van uw onderneming en wenst u hen een boodschap over te maken rond het thema “Digitale Fabriek”, dan kan u bij Sirris een white paper indienen. Wordt uw white paper weerhouden, dan kan uw bedrijf kostenloos deelnemen aan de marketplace die tijdens het event georganiseerd wordt. Zo krijgt u toegang tot belangrijke potentiële klanten.

Uw white paper (maximaal 2 A4’s) moet ten laatste op 25 februari 2012 gestuurd worden naar digitale.fabriek@sirris.be. De white paper die u indient moet informatief zijn! Bedrijfspresentaties of productpresentaties zullen weinig kans hebben geselecteerd te worden.

Download het volledige document van deze Call for Paper http://www.kmo-it.be/images/res2539_13.pdf.
Download het briefhoofd waarop u uw Paper moet in dienen http://www.kmo-it.be/images/res2539_12.docx.

Goedgekeurde white papers worden verspreid onder de deelnemers aan dit event en na het event ook nog via andere kanalen verdeeld.

Ik kijk met belangstelling uit naar uw white paper en hoop u te ontmoeten op het event van 20 maart in Auberge du Pecheur te Sint-Martens Latem.

Themadag - Digitale Fabriek - I2: Van informatie naar intelligentie - 20 maart 2012
In het kader van het EFRO-project Digitale Fabriek organiseert Sirris een themadag met als onderwerp: van data en informatie tot intelligente besluitvorming. De lezingen behandelen de meest recente inzichten in dit domein en concrete bedrijfstoepassingen. Daarnaast zijn er ook lezingen die ingaan op het menselijke aspect. Dit is hoe men de verkregen kennis expliciet maakt en passend formuleert voor overdracht en gebruik. Een boek met een collectie van white papers van bedrijfstoepassingen en een Marketplace maken het geheel compleet.

Dit event heeft als hoofdthema het vertalen van informatie naar Intelligentie, of Business Intelligence en Kennis. Om dat te illustreren gebruiken we het onderstaande beeld gekend als DIKW-model.
De themadag zal bestaan uit:
• lezingen van gastsprekers die passen in het thema 'Van informatie naar Intelligentie'
de uitgave van een 'White Paper Collection'. Dit omvat de bundeling van diverse white papers van bedrijven die relevante informatie willen verschaffen aan de doelgroep.
• een Marketplace waar bedrijven hun oplossingen kunnen voorstellen. Na het event is er een receptie en networking.

De deelnemers krijgen als eerste een boek met de white papers van de exposanten
. Deze verzameling wordt meteen de eerste publicatie in België die over dit thema zal gaan!

Meer info en het inschrijvingsformulier vind je hier http://www.sirris.be/newsItem.aspx?id=14060&LangType=2067.