maandag 15 september 2014

ICT diensten in vertrouwen vindt u op eTIC.be - een initiatief van de Vlaamse overheid

Alweer een hele tijd geleden dat ik een blogartikel schreef op mijn blog. Graag neem ik nog eens de tijd om het eTIC initiatief toe te lichten dat ik in 2011 samen met de collega´s van KMO-IT in opdracht van Agentschap Ondernemen mee vorm gaf.

eTIC is immers nog te weinig bekend zowel bij ICT leveranciers als bij de kmo´s in Vlaanderen. Met het gegeven dat meer en meer ICT-diensten tegenwoordig via Cloud geleverd worden is het belangrijk om eTIC extra in de schijnwerpers te zetten want in dat geval wordt een betrouwbare leverancier nog belangrijker.

ICT vormt het digitale hart van uw onderneming. Is het dan niet meer dan normaal dat u dit toevertrouwt aan een betrouwbare partner ? In onze huidige economie wordt ICT steeds belangrijker in het zakendoen. Het is dan ook noodzakelijk dat de relatie tussen kmo en ICT leverancier/consultant optimaal verloopt en gebaseerd is op vertrouwen. Vertrouwen wordt verdiend door verschillende aspecten. Technische bekwaamheid is heel belangrijk maar enkel dit volstaat niet. De manier waarop vorm gegeven wordt aan de relatie tussen klant en leverancier is van niet te onderschatten waarde. Denken we maar aan de wetenschappelijke studie van Professor Jan Devos welke citeert dat 66 % van de ICT projecten falen door gebrek aan goede communicatie. Net hier komen we op het domein van het eTIC Handvest. De Vlaamse overheid is zich bewust van deze problematiek en wenst daarom KMO’s hierin een handje te helpen. Daarom promoot Agentschap Ondernemen het eTIC handvest.

Dit omvat 7 gedragscodes waartoe een ICT leverancier zich engageert in de relatie tot zijn klant (B2B). Daarom, bent u een KMO ? - Vraag dan aan uw ICT leverancier/consultant of hij de 7 gedragscodes naleeft en eTIC wordt alvorens u het contract ondertekent ! Een eTIC-ICT-leverancier herkent u aan het logo welke u kunt terugvinden bij de contactgegevens op de website.  

Wat zijn de 7 algemene gedragscodes waartoe de leverancier zich engageert ? 
 1. Goederen en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van mijn klant
 2. De omvang van het project duidelijk omschrijven
 3. Transparantie bieden over kosten en termijnen
 4. Contractuele bepalingen strikt naleven
 5. Informeren over hulpmiddelen en competenties
 6. Bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien
 7. Duidelijk informatie verschaffen over intellectuele eigendomsrechten voor de klant 
Wat zijn de voordelen van eTIC voor de klant (B2B) ? 
 • Extra engagementen van de ICT leverancier 
 • Extra aandachtspunten bij opmaak samenwerkingsovereenkomst 
 • Klankbord indien de eTIC leverancier zijn engagementen niet nakomt
Wat zijn de voordelen van eTIC voor de leverancier (B2B) ? 
 • Verkorten van het verkoopsproces door spontaan opwekken vertrouwen 
 • Versterken van het imago van de leverancier 
 • ‘korte afstand insteek’ voor ICT leveranciers naar ICT organisaties van openbaar nut 
 • Klankbord voor de ICT leverancier in geval van onmogelijke eisen door de klant gesteld
Hoe werkt eTIC ?
De coördinatie van de werking van eTIC wordt uitgevoerd door Agentschap Ondernemen in samenwerking met het eTIC deontologisch comité, kortweg eTIC comité. Dit comité is een constructief en positief gegeven en is er om klant-leverancier-relaties, indien nodig, terug op gang te krijgen zodat de vlotte samenwerking gegarandeerd kan worden en juridische tussenkomst vermeden kan worden. Het eTIC comité is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ICT leveranciers en de ICT gebruikers. (B2B), alsook vertegenwoordigers van publieke instanties die ICT gerelateerd zijn. (leden Bewakingscomité).

Meer informatie vindt u op www.etic.be. Je kan de coördinator eTIC Vlaanderen Leen Verschraegen contacteren via leen.verschraegen@etic-handvest.be of 0475/381538. Wens je haar persoonlijk je vragen te stellen dan is het Cloud seminar van Business meets IT van 30 september een ideale gelegenheid want daar zorgt ze voor de afsluitende keynote.