woensdag 29 juni 2011

KMO´s hebben drempelvrees om hun IT te veranderen

Ervaring leert ons dat KMO´s in Vlaanderen dikwijls geen strategie of toekomstvisie hebben op hun ICT. Daarom hebben veel KMO´s ook angst om mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen wanneer het gaat over nieuwe manieren van werken (bvb. cloud computing) of nieuwe toepassingen (bvb. social media). Gevolg is tevens dat men ICT als kost blijft zien en niet als een investering.

In dit artikel "Durven veranderen is het begin van alle wijsheid" gaat Sage, leverancier van boekhoudsoftware, in op deze problematiek van change management.

Bij verandering onderscheidt vier sleutelmomenten bij ieder veranderingsproces:
1. Omkadering – schetst de globale context en de doelstellingen voor het project
2. Opstart – omvat een gedetailleerd projectplan en het opstellen van KPI’s
3. Realisatie – uitvoering van het veranderingsproject met kwaliteitscontroles
4. Afsluiting – evaluatie en ingebruikname van de nieuwe processen en structuren

Besloten wordt dat er nog heel wat werk aan de winkel is om te informeren en te sensibiliseren. Een taak voor KMO-IT !

Geen opmerkingen:

Een reactie posten