woensdag 22 februari 2012

Vertrouwen sleutel tot geslaagde IT projecten!


Bijna een jaar geleden, op het vorige grote KMO-IT event, werd het eTIC label officieel in Vlaanderen gelanceerd. Op dat ogenblik waren al wel een aantal Vlaamse IT-leveranciers eTic geregistreerd omdat ze zaken deden in het Waalse landgedeelte. Want daar vindt het eTIC label zijn oorsprong. In 2004 vonden een aantal IT leveranciers het belangrijk om hun klanten expliciet aan te geven dat ze op een ethische manier zaken doen, iets wat ze al jaren deden maar nooit expliciet neerschreven wanneer ze een contract ondertekenden. Hiermee stonden ze wat sterker tegenover de grotere spelers en daardoor kreeg het vertrouwen dat een klant in zijn IT-leverancier kan hebben een natuurlijke ondersteuning. Dit initiatief werd later opgepikt door AWT (Agence Wallonne des Télécommunications). In 2011 vond Agentschap Ondernemen dat ook in Vlaanderen hier een draagvlak voor diende gecreëerd te worden. Momenteel zijn er al een 700 leveranciers die het eTIC-deontologisch handvest hebben ondertekend.

Door het eTIC handvest te ondertekenen engageert de IT-leverancier zich om de volgende 7 van gezond verstand getuigende regels na te leven.
  1. goederen en diensten aanbieden die beantwoorden aan de behoeften van mijn klant
  2. de omvang van het project duidelijk omschrijven
  3. transparantie bieden over kosten en termijnen
  4. contractuele bepalingen strikt naleven
  5. informeren over hulpmiddelen en competenties
  6. bescherming bieden indien blijkt dat het onmogelijk is de opdracht te voltooien
  7. duidelijk informatie verschaffen over intellectuele eigendomsrechten voor de klant

Meer info hierover vind je op http://www.etic-handvest.be/info-ict-leveranciers/engagement-van-de-ict-leveranciers-7-gedragscodes.html

Mocht blijken dat bepaalde bedrijven zich toch niet aan de ethische gedragscode houden, dan kunnen kmo's bij het Vlaams eTIC deontologisch comité een klacht neerleggen.


Vertrouwen is ook de rode draad in het eindwerk van dr. Jan Devos, professor aan de universiteit Gent departement Howest waarmee hij recent promoveerde met een proefschrift over ICT bestuur in kmo´s. Jan vatte zijn academische carrière aan nadat hij eerst 20 jaar ervaring had opgedaan in de ICT-wereld wat maakt dat hij kan bogen op heel wat kennis uit de praktijk. Dikwijls wordt ook op hem beroep gedaan als gerechtsexpert wanneer IT-projecten verkeerd aflopen. Vandaar zijn interesse in de oorzaken en redenen waarom IT-projecten falen bij kmo´s. Zoals uit zijn proefschrift blijkt liggen de oorzaken zowel aan de kant van de IT-leverancier als aan de kant van de kmo´s. Jan Devos onderzoekt ook hoe vertrouwen in leveranciers soms een grotere rol speelt dan controle over het ICT-gebeuren.


Vertrouwen speelt ook een sleutelrol bij Wim Smets van HP. Zowel in zijn professionele leven als in het hooggebergte wordt Wim Smets geconfronteerd met gigantische uitdagingen die heel wat voorbereiding en doorzettingsvermogen vereisen. Door project management technieken toe te passen, is hij erin geslaagd om al zijn expedities tot een goed einde te brengen. En de lessen die hij leerde wanneer hij zichzelf tot het uiterste dreef, zijn ook van toepassing op het bedrijfsleven. Net zoals in IT-projecten is vertrouwen in bergbeklimmen immers essentieel. De beklimming van 8000 meter pieken is een teamsport waarbij je je leven voor een stuk in de handen legt van je medeklimmers, weersvoorspeller en sherpa’s.

Op donderdag 15 maart kan je deze 2 boeiende verhalen komen beluisteren op het KMO-IT event te Neder-Over-Heembeek. Je krijgt verdere toelichting rond het eTIC handvest en hebt de gelegenheid tot het ontmoeten van zowel Vlaamse als Waalse IT-leveranciers en KMO-IT tijdens de netwerkmomenten. Zorg zeker dat je erbij bent. Meer info en inschrijven kan je op deze pagina.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten