dinsdag 17 april 2012

Gebruik van de KMO-Portefeuille voor ICT-projecten


Wij krijgen regelmatig vragen over het gebruik van de kmo-portefeuille in geval van IT-projecten.
De kmo-portefeuille kan in het geval van IT-projecten ingezet worden voor advies en opleidingen.

Op vraag van de ICT-sector en het middenveld werd met hen een afsprakenkader over subsidiabele adviezen in verband met ICT uitgewerkt. Dit afsprakenkader werd op 24 mei 2011 goedgekeurd door de heer Kris Peeters, Minister-president en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid. Het afsprakenkader bevat een niet-exhaustieve lijst van enerzijds subsidiabele en anderzijds niet-subsidiabele adviezen en diensten. De volledige tekst kan je hier nalezen http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/kp_afspraken_ict.pdf.

Alle informatie over de kmo-portefeuille is terug te vinden op de website van de kmo-portefeuille.
Je vindt daar een beschrijving van wie er in aanmerking komt om gebruik te maken van de kmo-portefeuille, wat er in aanmerking komt voor de kmo-portefeuille, welke dienstverleners er erkend zijn voor de kmo-portefeuille, hoeveel subsidie je kan krijgen, hoe je gebruik maakt van de kmo-portefeuille en een FAQ (antwoorden op veelgestelde vragen). Ook IT-dienstverleners die zich willen laten erkennen voor de kmo-portefeuille kunnen op de website terecht voor hun aanvraag.

Als je bedrijf een grondige wijziging ondergaat dan kan je eventueel in aanmerking komen voor subsidies Strategisch Advies en dan kan implementatie ook gesteund worden. De meest recente gegevens ivm de portefeuille strategisch ondernemen vind je hier
http://www.agentschapondernemen.be/themas/gesubsidieerd-advies-strategisch-ondernemen-2011-2013.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten